Derfor hedder vi Queer Jihad

1: ’Queer’: Betyder egentlig ”sær, skæv, mærkelig, på tværs, homoseksuel.” Queer dækker nu over en måde at se på køn og seksualitet som samfundsskabte konstruktioner. Queer vil bryde med alle normer, der har at gøre med køn og seksualitet, og med selve ideen om en norm. Queer er en helt anden måde at se på tingene på og går således både bredere og dybere end fx homoseksuel kamp eller kvindekamp. Queer bliver også brugt som substantiv samlebetegnelse for alle, der ikke er heteroseksuelle (dvs. nogen gange, når man siger queer, mener man homoer, biseksuelle, transpersoner, gender benders, intersex personer osv) eller alt, hvad der ikke er heteronormativt.

2: ’Jihad’: Betyder at kæmpe, at stræbe efter noget. Et muslimsk begreb og en pligt for muslimer. Traditionelt er den første og vigtigste Jihad (den Store Jihad) kampen med en selv, ens sjæl, ens egoistiske lyster, kampen for at gøre godt, være god, at udføre i praksis de overbevisninger og værdier, man mener at have. Den anden (den Lille Jihad) er kampen mod undertrykkelse, som for muslimer kan retfærdiggøre hellig krig. At kæmpe for Allah.

På moderne arabisk er Jihad en af de korrekte termer for ”kamp” af enhver art, voldelig eller ikke voldelig, religiøs eller ikke religiøs, politisk eller ikke politisk. Fx bliver Gandhis kamp for Indiens uafhængighed kaldt en Jihad, selv om det hverken var en islamisk eller voldelig kamp. Ligesom kvindefrigørelsen eller queerkampen også kunne kaldes en Jihad.

3: Queer Jihad er oprindeligt en gruppe, som nogle amerikanere, der er konverteret til islam, har startet. Det går først og fremmest ud på at få queer muslimer til at acceptere sig selv. Queer, som Allah har skabt dem. Kampen med en selv for at acceptere sig selv som både homoseksuel (eller queer) og rettroende muslim. At forblive tro mod sin gud, også som homoseksuel. Derudover er det en bestræbelse på at formidle viden og skabe forståelse for homoseksualitet i det muslimske samfund.


Queer Jihad er også et graffiti-crew fra København.

Og så er der os. Vi hedder også Queer Jihad. Vi er ikke en religiøs gruppe, men vi sympatiserer med den oprindelige Queer Jihad gruppe. Vi er imod alle former for undertrykkelse, uanset hvem der udøver den, og hvem det går ud over. Om det så er tossede muslimer, der hænger bøsser i Iran eller tossede tegnere, der håner muslimer i Danmark.