Patriarkat og binær kønsopfattelse

Tale holdt til Blok. R Demonstration for et ungdomshus København 3. April 2008.
Gennem tusindvis af år er ideen om menneskets to køn blevet opretholdt og legitimeret. Det kaldes også en binær kønsopfattelse. Inddeling i to kategorier, mand og kvinde er blevet og bliver stadig reproduceret i samfundets institutioner, i familien og igennem vores selvforståelse. Umiddelbart virker det praktisk at have to grupper at navigere efter. Og ved første øjekast ligner det da også at der netop kun findes to slags mennesker. Navnlig dem med en Pik og dem med en Kusse. Og det er der vel ikke noget i vejen med.

libby

Til gengæld er der noget i vejen med at dem der har en pik igennem tusindvis af år har forsøgt at bestemme hvad alle jordens væsener skal gøre. Det kaldes også et Patriarkat. For eksempel er det i patriarkatet sådan at mænd, for størstedelen, har magten og kvinder er underlagt mændenes vilje. Den mandlige kønsrolle er en konkurrence om magt, penge kvinder og privilegier. Læg mærke til hvordan kvinder på den måde bliver til en vare man kan slås om, ligesom noget jord eller et ungdomshus.

I et patriarkat opfattes mænd som subjekter og kvinder som objekter. Mænd opfattes som normale, Kvinder som unormale. Og det er der noget i vejen med. Det er for eksempel det der gør at vi skal tvinges til at se på en stor nøgen kvinde med en lille flaske sprut på byens reklameplancher. Det er et stort problem at piger og kvinder, generelt og opfattes som en forbrugsgenstand. Det er der gjort mange gode tanker om og skrevet megen skarp kritik af og hvis du spørger en feminist du kender kan du lære mere om hvordan man bliver opmærksom og i stand til at ændre det skadelige menneskesyn.

Noget der imidlertid ikke er skrevet lige så meget om, er hvordan det er skadeligt og underkastende for mænd at leve i et patriarkat. Det er det jeg vil forsøge at gøre. Som jeg var inde på, en forventning til drenge helt fra barndommen er at vi skal konkurrere. Det kan være foldbold eller hvem der kan pisse længst og det er vel helt uskyldigt? Umiddelbart. Det har store konsekvenser.

Jo ældre drenge bliver jo mere bliver andre drenge til konkurrenter. Man forventes at kæmpe om privilegier vi udkæmper blodige slag om det modsatte køn. Eksempel: Strøget, Indre by, Hver eneste fredag og lørdag. Manderollen kræver at man kun kan stole på sig selv, den er direkte hæmmende for solidaritet og empati.  Den fortæller os: Mænd er dine modspillere, Kvinder er præmien. Den stereotype mand bliver isoleret på grund af kravet om aggressivitet.

jonni
Latterlige heteromænd, der slås.

Den stereotype mand er under overfladen et bange og ensomt væsen. Det forventes at man kun må og kan dele følelser med et menneske af det modsatte køn, hvis man overhovedet kan tænke på kvinder som tænkende, handlende subjekter. At manden kun kan dele erobringshistorier og vittigheder med andre mænd. Drenge, tænk over hvor tit i ringer til andre drenge bare for at sige i tænker på dem, kunne tænke at ses. Det er et tabu at have mere end praktiske bekendtskaber, drenge imellem. Det skyldes den homofobi, altså frygt for homosexualitet, drenge opfostres med. Det fører os videre til næste problem.

I Patriarkatet forestiller man sig at mænd og kvinder kun kan elske det modsatte køn. På trods af at nogen af os lige siden tidernes morgen bedre kan lide at bolle med én der ligner os selv. Nogen af os kan elske både mænd og kvinder. Nogen af os kan elske flere ad gangen. I den vestlige verden i dag opfattes heterosexualitet som den normale og sunde sexualitet. Vi hylder myten om den mandlige jagt på det kvindelige. Jægeren og samleren. Samtidig opfattes Homosexualitet, Bisexualitet, Transsexualitet som perverst, usynliggøres og undertrykkes.  Ved intern selvundertrykkelse eller extern magtudøvelse.

nipple marine

Amerikanske marinesolater hygger sig i en u-båd under vandet, mens der er 2. verdenskrig.

Eksempel:
Det danske politi har ikke et adskilt register for Hate-Crimes, altså fysiske eller psykiske overfald på grund af etnicitet, køn eller sexualtiet, ligesom for eksempel Sverige. Man lærer at man som bøsse skal regne med at leve i frygt, i skjul eller hvis vi viser vores sexualitet risikerer vi trusler, vold, udelukkelse og latterliggørelse. Vi er nået længere end for hundrede år siden på nogen punkter, på andre er vi i år nul. Danmark er et stadig et homofobisk land.

Jo mere man undersøger den mandlige kønsrolle, jo mere usympatisk og destruktiv virker den. Jo mere vi undersøger den kvindelige kønsrolle, jo mere underkastet og passiv virker den. Så hvorfor er det egentlig så vigtig at insistere på kønsidealerne?

Hvordan gavner det os at opretholde et fremmedgjort forhold mellem mænd og kvinder? Når det er tydeligt at mange af os slet ikke kan eller ønsker at leve op til dem. Nogen føler sig bedre tilpas i et andet køn end vi er født i. Man kan spørge sig selv hvem der tjener på at den Binære Kønsopfattelse. Hvem drager fordel af stereotype kønsroller? Prostitution? Pornoindustrien? Den patriarkalske og kapitalistiske danske stat? Gør du?

Hvad med om vi sammen tager kampen op imod den mandlige og kvindelige myte? Så kunne vi for en gangs skyld udvikle os til at være mere end en pik og en kusse.

Det er en udbredt fejl at tro at verden altid har været som den ser ud i dag. Og det tjener aldrig vores formål.  Patriarkatet er bygget, sat op og opretholdt af mennesker og således, kan det ved vores indsats, blive styrtet i grus. Husk at vi taler om køns-roller. I rolle-begrebet ligger en mulighed for forandring. Det er jo ideen med roller at vi kan ændre dem. Vi kan spille en anden. Når skuespillet ikke fascinerer os, men tværtimod ødelægger og fremmedgør os har vi en mulighed. At nægte at spille den rolle vi er blevet tildelt. Jo mere vi forstår hvad vi kommer fra, hvad vi er oppe imod, jo bedre kan vi vende det ryggen og begynde at frigøre os selv og hinanden. Jo tydeligere vi ser os selv i spejlet, jo oftere kan vi vende den patriarkalske verden ryggen og bygge os en ny.

Og forresten. Den kamp for et ungdomshus vi har kæmpet i snart tredive år, som vi markerer en sejr ved i dag. Hvorfor ikke lade den vokse sig større end et 4-cifret antal kvadratmeter i nordvest? Kampen for ungdomshuset er en kamp for Autonomi og lighed for alle hvis vi ønsker det. Vi har smagt den søde smag af sejr i dag, men vi er stadig meget sultne. Hvorfor skal vi gå sultne i seng i et land der praler af at have det så godt at vi kan købe hele verden?

they have a sign

Vi er Feminister, vi er Queers, vi er Crust-punkere, vi er butikstyve og Hip-hoppere, vi er mad, ikke missiler, vi er Hippier, vi er Børnepunkere, vi er ikke helt unge længere. Vi er Grå Blok, Vi er skurke og helte, vi er Anti-kapitalister, Ignoranter og Anarkister. Vi er mærkelige og usikre, vi er søde og smukke. Vi er Gule, Røde, Turkis og Grønne. Vi har spidse tænder, sten i hænder og vi er stadig sultne. Vi er roller. Men vi er dem ikke mere end at vi kan lave dem om hvis de ikke længere tjener vores formål. Tænk over om den rolle du spiller, om den stil du kører er til din fordel eller ej. Den der tror at kampen slutter i dag tager grueligt fejl. Vi er først lige begyndt.

Queer Jihad 2008.