Udkast til et manifest

Skriv selv færdig. Med farvelæg-selv tegninger til dig og dine venners børn.

1. Vi kræver total befrielse af alle levende væsener overalt på planeten og i universet, til hver en tid og i enhver form, og især i forhold til køn og seksualitet.

2. Vi kræver den endelige ophævelse af binær tænkning. Slut med hvid/sort, mand/kvinde, heteroseksuel/homoseksuel, barn/voksen, inde/ude, 1/2.

3. Queer Jihad – for alles ret til alle kønsorganer!

4. Vi kræver retten til at vælge præcis det køn, man vil. Vi er imod sygeliggørelsen af mennesker, der ikke anerkender binær kønstænkning, transseksuelle og transvestitter. For alles ret til kønsskifteoperation og for kønsskifteoperationer, der forvandler et menneske til præcis det, det gerne vil være og ikke bare til mand eller kvinde. Hvis man vil have to pikke og tre kusser, bryster og hår på ryggen har man ret til det. Vi går ind for det enkelte individs ret til at bestemme over sin egen krop. Vi vil ikke længere høre, at disse mennesker bliver beskrevet som: syge, unormale, ulækre, freaks, sørgelige, tragiske, skræmmende, syndige, djævelske. I stedet vil vi beskrive dem som modige, smukke, stærke, vidunderlige, originale, pionerer, avantgardister, helte. Eller slet og ret mennesker.

5. Samfundet er bygget op om heteroseksuelle normer, kirken, forbrugerismen, skolen, litteraturen, film og de øvrige kulturprodukter er alle byggede op over heteroseksualiteten og understøtter denne. Dette er ikke vores samfund. Det er ikke os, der har bygget det, og det er ikke bygget for os. Samfundet har altid undertrykt mennesker på baggrund af deres køn eller deres seksuelle præferencer, også i de tilfælde, hvor normerne har været anderledes. Vi kan ikke arbejde indenfor de parlamentariske rammer, fordi de parlamentariske rammer er heteronormative i sig selv. Politiet kommer aldrig til at tage sig af queerbashing. Queer-indstillede politikere vil aldrig blive i flertal. Heteroseksuelle politikere vil aldrig hverken forstå eller kæmpe for queer rettigheder. Queer befrielse kan kun komme et sted fra: herfra. Fra dig og mig.

6. For retten til at slå igen, når man bliver slået! For retten til at bryde ud, når man bliver spærret inde! For retten til at svare igen, når man bliver svinet til! For retten til at kysse, hvor man vil! For retten til at være nøgen! For retten til at dække sig til! For retten til at give fingeren til alle menneskers forventninger til, hvordan man skal være og være præcis den, man har lyst til at være!

7. Vi foregiver ikke at have svaret. Vi proklamerer ikke nogen endelig samfundsorden eller løsning. Vi forestiller os ikke at vide, hvad der er den bedste måde at eksistere på for alle mennesker, overalt, til hver en tid. Men vores usikkerhed, vores mådehold, vores tolerance og åbenhed skal ikke blive andres mulighed for at træde på os, jorde os og overtage vores verden. Bare fordi vi ikke kræver verden, betyder det ikke, at vi har overladt den til andre. Vores tolerance går kun præcis dertil, kun præcis så langt som dertil, hvor deres intolerance begynder. Hertil og ikke længere siger vi og spytter tilbage, når de spytter os i ansigtet.

8. For retten til at prøve sig frem.

9. For retten til at barbere sig under armene. For retten til at lade være. For retten til at have hår, der hvor man vil.

10. Queer handler først og fremmest om at lære at behandle andre mennesker med respekt. Queer handler dernæst om altid at gøre præcis det, som man selv har lyst til på præcis det tidspunkt, her og nu og med disse mennesker.

11. Alle mennesker har ret til et trygt og lykkeligt liv.

12. Rabelais fortæller om et kloster i middelalderen, som gik for at være det strengeste kloster, der fandtes på det tidspunkt. Her gjaldt kun en enkelt regel: Gør, hvad du vil! Den strengeste regel. At finde ud af, præcis, hvad det er man vil og ikke vil, dybest inde i sit hjerte. Og dernæst gøre det, uden tøven, uden forbehold. For munkene gjaldt vel, at de ville være sammen med Gud, hvorfor de måtte give afkald på alt det, der fjernede dem fra Gud. Queer er som det kloster: Vid, hvad du virkelig vil, og gør det!

13. Alle mennesker overalt på planeten er værdifulde, smukke og vigtige. Du er værdifuld, smuk og vigtig.

14. Nogle siger, at det er de fremmede, der er kommet med kvindeundertrykkelsen og homofobien. At det er noget, der kommer fra muslimske huler i Afghanistan. Andre siger, at Islam er en smuk religion, der ikke rummer noget som helst grundlag for undertrykkelse af kvinder eller queers. Nogle mener, den kristne kirke er grundpillen for al homofobi og at korset er den knag, som sexismen hænger sin  hat på. Andre mener, at Gud elsker alle lige meget, og at biblen ikke giver noget grundlag for nogen forskelsbehandling. Det er alt sammen løgn og selektiv læsning. Kvinder får at vide, de skal holde kæft hver dag overalt på kloden. Bøsser bliver drillet, tævet og hængt. Transpersoner bliver grinet af, spottet og dræbt. Sådan har det altid været, uanset religion, hudfarve, nationalitet, alder og politisk ideologi. Den eneste forskel er, hvordan vi reagerer på det. Der skal være plads til muslimer, jøder, kristne, hinduer, buddhister, sorte, hvide, gule, grønne, blå og alt muligt andet. Men det sted i koranen, hvor der står at kvinder er pløjejord for mænd, og at mænd skal behandle kvinder som de behandler deres pløjejord, skal klippes ud. Og det sted i biblen, hvor Paulus siger, at kvinder skal tie i forsamlinger skal klippes ud sammen med det sted, der handler om Sodoma og Gomorra i det gamle testamente, som er jødisk. Vi ser ikke på folk som danskere eller indvandrere. Det er en fuldstændigt håbløs opdeling af mennesker. Vi ser på folk, som nogen, der enten opfører sig pænt overfor queers eller som nogen, der opfører sig dårligt.

15. Dyb foragt for al homofobi, racisme og kvindehad. Fy for satan!

16. Det skal være ulovligt for noget menneske på planeten at eje mere end hvad der svarer til en (1) million danske kroner i penge, samt hvad der svarer til en (1) million danske kroner i ejendom, maksimalt. Alle ejendommes værdi sættes således fra dags dato ned til, hvad der svarer til 750.000 danske kroner. Under 500 enkeltindivider råder på nuværende tidspunkt over værdier svarende til dem samlede indtægt af 50% af jordens befolkning. Hvis ingen ejede mere end ovenfor foreskrevet, ville ingen mangle noget.

17. Forskellige mennesker er forskellige fra hinanden. Sådan har det altid været. Sådan vil det altid være.

18. Vi går ind for – i første omgang - en total løsrivelse fra det heteroseksuelle samfund. Og derefter er vores mål en total ødelæggelse af samme. Det heteroseksuelle samfund har aldrig gjort noget for os, foruden af bekrige os. Der er ingen mulighed for at vi kan finde en plads i det heteroseksuelle samfund, som er os værdig, ganske enkelt fordi det altid vil være på de heteroseksuelles præmisser. Det heteroseksuelle samfund er sygt, invalidt og utilstrækkeligt for menneskeheden. Som det første skridt vil vi erkende denne sandhed, dernæst løsrive os fuldstændigt som bevægelse, gruppe og familie. Vi vil gøre os stærke og hærdede som diamanter. Og dernæst vil vi koncentrere al vores energi på at sprænge den heteroseksuelle verdensorden og sætte alle frie i en orgiastisk, queer ekstase af frihed og kærlighed.

19. I al historisk dokumenteret tid, overalt i verden, blandt alle klasser, racer, religioner har der været queers, mennesker, som foretrak at forelske sig i deres eget køn, valgte ikke at leve op til de foreskrevne kønsroller, satte spørgsmålstegn ved monogami, polygami eller hvad, der nu var det fremherskende ideal på det sted i den tid, og mennesker med kroppe, der ikke var enten mandlige eller kvindelige. Der har altid været queers alle steder, og der vil altid være det.

20. Vi har ingen grund til at tro, at de originale befolkninger fra Afrika og Asien ikke havde queers blandt dem. Vi ved med sikkerhed, at indianerne havde det, at der var queers i Indien, længe før englænderne kom, at englænderne medbragte nye queers. Alle ved at Alexander den Store og Sokrates var queer, ligesom mange af de store renæssancemalere, og mange af de store skurke i historien. Alle kulturer er infiltrerede med queers, også dem, der er mest homofobiske, fx rastafarikulturen, taliban, de ortodokse jøder, den katolske kirke og de nynazistiske miljøer. Der er intet behov for at retfærdiggøre vores eksistens. Den er hverken mere eller mindre retfærdiggjort end de heteroseksuelles. De er tilstede i verden. Vi er tilstede i verden.

21. Der er mere end 400 arter i dyreriget, der dyrker sex med et ikke-reproduktivt formål, men kun for nydelse, herunder især homoseksuel sex. Disse 400 arter fordeler sig over alle forskellige former for dyr, og findes overalt på kloden, både hos dyr i unaturligt fangenskab og hos dyr, som lever uforstyrret i den fri natur. Hvad var det, du mente med unaturlig?

22. Nogle vil hævde, at menneskets dybeste, mest naturlige og mest grundlæggende opgave er, at avle nye mennesker og sikre deres overlevelse og trivsel og dermed sikre menneskets, racens, artens og slægtens videreførelse. Lad os bare antage dette for et øjeblik, selvom der ikke er nogle argumenter for dette i sig selv. Flertallet af alle dyr og mennesker foretrækker stadig sex med det modsatte køn, og altså sex, der kan give afkom, ganske vist ikke altid fordi  det kan give afkom. Derfor er der ingen fare for, at vi uddør. I det menneskelige samfund har der imidlertid også altid været andre vigtige opgaver end at reproducere arten. Det ældste musikinstrument, man har fundet, er over 10.000 år gammelt, der findes hulemalerier, der går mange tusind år tilbage, ligesom religion, politik, og noget så simpelt som mad, der ikke bare er næringsrigt, men også smager godt, er alt sammen vigtige elementer af det menneskelige samfund, som intet har at gøre med reproduktion, og det siger sig selv, at individer, som ikke har afkom at tage sig af, har bedre tid til at tage sig af disse opgaver.

23. At være queer er en naturlig måde at være menneske på. Det er ikke en livsstil, en politisk eller religiøs overbevisning. Det er ikke en sygdom, en perversion eller en fase, man skal igennem. Det er op til den enkelte at bestemme, hvordan den enkelte ønsker at være queer.

24. Some people are queer. Get over it.

25. Queers af alle køn og seksuelle orienteringer er forældre til den menneskelige civilisation. Vi har været overalt fra starten, fra samfundets absolutte top af filosoffer, høvdinge, erobrere, præstinder og ceremonimestre til samfundets usleste bund af fattige proletarer, prostituerede, ignorante kirkegængere og døende, syge tiggere. Det var os, der erobrede det meste af den kendte verden for 2000 år siden, det er os, der ligger, sultne og forslåede, i rendestenene, det er os, der har skrevet de sange, dine forældre hørte, da de kneppede og blev gravid med dig, det er os, der får tæv af dine sønner, det er os, der har skabt det politiske system, du bruger som undskyldning for at invadere fremmede nationer, det er os, du dømmer med det samme system med fjendtlige love, som du selv har lagt til. Det er os, der underviser dine børn i skolen, og vi er selv nogle af børnene. Det er os, der giver dig parkeringsbøder og det er os, der fylder fængslerne. Vi er overalt.